Sami Peltola

Yhteistyöllä parempi huominen.

TALOUS

Työstä ja toimeliaisuudesta syntyy talouskasvua. Hyvinvointivaltion palvelujen edellytys on talouskasvun jatkuminen. Jokaista tarvitaan mukaan, joko osa-aikaisesti, kokoaikaisesti tai yrittäjänä. Jokainen kykyjensä mukaan. Ja jos ei pysty työskentelemään, sosiaaliturva yhteiskunnan turvaverkkona tulee kannattelemaan.

Työmarkkinat on pidettävä sääntelyn kautta reiluina ja kotimaisten yritysten toimintaedellytykset taattava. On myös pidettävä huolta siitä, että yrityksillämme on mahdollisuuksia tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin kautta saavuttaa kasvua.

TURVALLISUUS

Nuoret ovat tulevaisuutemme. Turvallisuus tekee tulevaisuuden. Tulevaisuuden uskoa on ylläpidettävä ja aktiivisesti luotava, jotta nuoret haluavat kouluttautua tulevaisuuden tekijöiksi, perustaa perheitä ja rakentaa koteja.

Suomen on oltava turvallinen maa, niin sisäisen kuin ulkoisenkin turvallisuuden osalta. Kokonaisturvallisuus on tärkeä tekijä.

Olen turkulainen 45-vuotias perheenisä ja poliittinen asiantuntija. Työskentelen eduskunnassa Sosialidemokraattisen ryhmän poliittisena asiantuntijana kansalaisyhteiskunta ja demokratia asioissa, sekä avustan salolaista kansanedustaja Saku Nikkasta. Ennen nykyistä työtäni toimin sosiaalialan järjestön toiminnanjohtaja ja valtion virkamiehenä työhallinnossa. Koen olevani sosiaalialan, työllisyyden, kansalaisjärjestötoiminnan ja EU-projektien asiantuntija.

Minulle on kehittynyt asiantuntijuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin toimiessani sosiaalialan järjestön toiminnanjohtajana, valtion työhallinnon projektipäällikkönä, joka oli kehittämässä työkykykoordinaattori -tehtäviä TE-toimistoihin valtakunnallisesti, sote-uudistuksen järjestövalmistelija, Turun uuden Psykiatrisen sairaalan valmistelijana potilasjärjestön edustajana ja Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin hallituksen jäsenenä. Varsinais-Suomen Erityishuoltopiiri KTO on kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus.

Minua on kasvatettu vastuunkantoon. Heikommasta on pidettävä huolta. Yrittäminen, työnteko ja opiskeleminen on hyvästä. Jokainen osaamisensa ja kykynsä mukaan. Näitä arvoja noudatan omassa työssäni poliittisena asiantuntijana, perhe-elämässäni ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessani. Perheeni on kaksikielinen, toinen kotikielemme on ruotsi.

Tasa-arvon, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, hyvinvointiyhteiskunnan, markkinatalouden, kulttuurin ja luonnon ystävänä koen olevani SDP:ssä oikeassa joukkueessa.

Lue lisää...